Voeg een speciaal tintje toe aan uw huis of bedrijf met unieke kunst: ontdek moderne originele olieverfschilderijen en hoogwaardige canvasafdrukken in onze Laabs Art Gallery

Geheimen van de vliegenzwam: van rituelen tot geluksbrengers

Vliegenzwam: van sjamanistische rituelen tot een symbool van geluk 🍄 🍄

Vliegenzwam (Amanita muscaria) is een mystieke paddenstoel die al eeuwenlang een belangrijke rol speelt in verschillende culturen over de hele wereld. Het staat bekend om zijn hallucinogene eigenschappen en wordt door sjamanen gebruikt bij talloze rituelenom met geesten te communiceren en in trance te raken. strong> De vliegenzwam wordt in de kunst en literatuur vaak afgebeeld als symbool van geluk. Omdat de consumptie ervan echter grote risico's met zich meebrengt vanwege de toxiciteit ervan, is het noodzakelijk om precies te weten hoe u het op de juiste manier moet bereiden en consumeren om gevaren te voorkomen. Hieronder vindt u informatie over hoe u deze op de juiste manier kunt bereiden en wat de mogelijke voordelen zijn van het microdoseren van deze bijzondere paddenstoel.

Opgemerkt moet worden dat we paddenstoelen alleen behandelen als onderwerp voor onze olieverfschilderijen, en dat alles wat we over rituelen schrijven puur als curiosum bedoeld is. dr. Door haar talrijke reizen over de hele wereld is Magdalena Laabs geïnteresseerd in de overtuigingen van verschillende culturen, hun perceptie van geluk, maar ook in de rituelen en geneeskrachtige planten die worden gebruikt.

Bereiding en consumptie van de vliegenzwam 🍄

De vliegenzwam (Amanita muscaria) staat bekend om zijn hallucinogene eigenschappen, maar de consumptie ervan brengt grote risico's met zich mee vanwege de toxiciteit. De volgende informatie is uitsluitend voor informatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als advies over het eten van de vliegenzwam. Voordat u microdosering probeert, moet een geschikte professional worden geraadpleegd.

Het is ook belangrijk om op te passen dat u de vliegenzwam niet verwart met de groene doodskap, die dodelijk giftig kan zijn.

1. Drogen:

  • Droogproces: Het drogen van de vliegenzwam is een van de eerste stappen bij het klaarmaken voor consumptie . Drogen op ongeveer 60-70% helpt bij het afbreken van enkele van de giftige stoffen die in de paddenstoel aanwezig zijn, zoals iboteenzuur.
  • Lange opslag: Na het drogen moeten de paddenstoelen minimaal 2 maanden worden bewaard. Gedurende deze tijd worden de giftige stoffen verder afgebroken, wat de veiligheid van consumptie vergroot.

2. Decarboxylering:

  • Iboteenzuur: De belangrijkste giftige stof in vliegenzwam is iboteenzuur, dat ontstaat tijdens het drogen en opslag wordt omgezet in het minder giftige muscimol.
  • Proces: De decarboxylering van iboteenzuur tot muscimol kan worden gedaan door de paddenstoel te drogen op een temperatuur van ongeveer 60°C kan worden versneld.

3. Microdosering:

  • Veilige dosering: Het eten van de vliegenzwam in zeer kleine hoeveelheden (microdoses) kan het risico vergroten van Verminder vergiftiging. Microdosering betekent het nemen van subhallucinogene doses die potentiële gezondheidsvoordelen kunnen hebben zonder de volledige psychoactieve effecten te veroorzaken.
  • Aanbevelingen: Voordat u begint met microdoseren, moet u altijd een arts of natuurgeneeskundige raadplegen.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

1. Toxiciteit:

  • Vergiftigingsrisico: De vliegenzwam is zeer giftig en onjuiste bereiding of consumptie in grote hoeveelheden kan ernstige vergiftigingsverschijnselen veroorzaken, waaronder misselijkheid, braken, hallucinaties en, in extreme gevallen, de dood.

2. Gebrek aan standaardisatie:

  • Variabiliteit van het toxinegehalte: Het gehalte aan gifstoffen in vliegenzwam kan variëren, afhankelijk van de locatie , seizoen en andere factoren variëren, waardoor nauwkeurige dosering lastig is.

3. Medisch advies:

  • Advies van experts: Voordat u besluit vliegenzwammen te consumeren, moet u altijd een arts of toxicoloog geraadpleegd worden om gevaarlijke gevolgen voor de gezondheid te voorkomen.

Samenvatting

Vliegenzwam (Amanita muscaria) Theoretisch, na de juiste voorbereiding, zoals drogen op ongeveer 60 graden Celsius - 70% en lange opslag, waardoor de toxiciteit ervan wordt verminderd. Microdosering is een methode die het risico op vergiftiging kan minimaliseren. Vanwege het potentiële gezondheidsrisico is echter bijzondere voorzichtigheid geboden en moet een geschikte specialist worden geraadpleegd voordat deze paddenstoel wordt geconsumeerd.

"Dosis maakt vergif" - Die Dosis macht das Gift

De wet van Paracelsus luidt: “Dosis facit venenum”, wat vanuit het Latijn vertaald betekent “de dosis maakt het gif”. Dit betekent dat een stof die in kleine hoeveelheden onschadelijk of zelfs heilzaam is, in grotere hoeveelheden giftig kan worden. Paracelsus, een arts en alchemist uit de Renaissance, benadrukte dat niet de substantie zelf het gif is, maar de hoeveelheid ervan.

Zoals ze zeggen: alles is een geneesmiddel of een vergif - de dosis maakt het verschil. Dit principe, bekend als de wet van Paracelsus, stelt dat elke stof nuttig of schadelijk kan zijn, afhankelijk van de ingenomen hoeveelheid. Zelfs stoffen die normaal gesproken als gezond worden beschouwd, kunnen gevaarlijk worden als ze in overmaat worden geconsumeerd. Voorbeelden hiervan zijn vitamines, die in grote hoeveelheden giftig kunnen zijn, of water, waarvan overmatige consumptie kan leiden tot hyponatriëmie. Als we dit principe begrijpen, kunnen we voeding en gezondheid met grotere voorzichtigheid benaderen, waarbij we letten op de juiste dosering van elke geconsumeerde stof.

Toxiciteit begrijpen: aardappelen, koffie en vliegenzwammen

Hoewel de vliegenzwam als giftig wordt beschouwd, zijn gewone aardappelen ook giftig omdat ze solanine bevatten. Zonder koken zijn ze schadelijk voor ons lichaam. Op dezelfde manier is een grote hoeveelheid zout of koffie in hoge doses niet alleen schadelijk, maar ook giftig. Het geheim schuilt in de juiste dosis.

Bovendien kunnen veel alledaagse voedingsmiddelen in grote hoeveelheden giftig zijn. Chocolade bevat bijvoorbeeld theobromine, wat in grote hoeveelheden gevaarlijk kan zijn, en paranoten bevatten veel selenium, dat in overmaat giftig is. Zelfs water, zo essentieel voor het leven, kan bij overmatig gebruik leiden tot een aandoening die bekend staat als watervergiftiging. Het begrijpen en toepassen van het principe "dosis facit venenum" helpt ons met voeding en gezondheid. Het is belangrijk om wees voorzichtiger en let op de juiste dosering van elke geconsumeerde stof.

Vliegenzwam - De geluksvogel🍄

  Meer informatie ->